KATOLIČKA UDRUGA
„VERONIKIN RUBAC“

31000 OSIJEK
Trg Vatroslava Liainskog 3


POPIS ČLANOVA UDRUGE1. BARINIĆ ANA
2. BENIKOVIĆ BLAŽICA
3. BENIKOVIĆ VIKOR
4. BLEKIĆ JASMINKA
5. BUKVIĆ IVANKA
6. BULJUBAŠIĆ LJILJANA
7. ĐERI KATICA
8. ĐURIĆ DUŠKA
9. DŽUMHUR ELIZABETA
10. ELVEĐI DUBRAVKA
11. ERK SLAVICA
12. ESKERIČIĆ ANA
13. ERCEGOVAC ANICA
14. GOJEVIĆ BRANKA
15. GOJKOVIĆ DAMIR
16. JANKOVIĆ MARIJA
17. JAKOBLJEVIĆ IVAN
18. KARAMARKO-RADIĆ GORDANA
19. KASUM ZLATA
20. KAURINOVIĆ IVKA
21. KLASIĆ JOSIPA
22. KORDIĆ JAKA
23. KOS BISERKA
24. KOS JURAJ
25. KOS MARIJA
26. KOŠĆAK STANA
27. KOVAČIĆ SLAVKO
28. KOLESARIĆ NADA
29. KOZBAŠIĆ GORAN
30. KOZIĆ BERNARDICA
31. KRAJINA IRENA
32. KRAJINA RUŽICA
33. LAUROVIĆ SLAVICA
34. LIKAR NADA
35. LUSTIG BRANKA
36. MACHIEDO ANA
37. MAJIĆ ANDREJA
38. MAJSTOROVIĆ LJILJANA
39. MARAS MARIJA
40. MARODT DARKO
41. MARODT VLASTA
42. MATIJEVIĆ MARIJANA
43. NEMET DRAGICA
44. NEMET JOSIP
45. ORGONAŠ GORAN
46. ORŠOLIĆ IRENA
47. PAJESTIKA VESNA
48. PAVIĆ SANDA
49. PEROLI KANITA
50. PEROLI MATEO
51. PLUŽARIĆ JADRANKA
52. POPIĆ ANICA
53. RADOLOVIĆ JELICA
54. RATIĆ DANIJELA
55. REZ LJUBICA
56. STANUŠIĆ IVANA
57. SUCALA ILEANA
58. SZILNER VERA
59. ŠEŠO MARIJA
60. ŠIMUNEK DRAGANA
61. ŠTARK KATICA
62. TIVANOVAC VERONIKA
63. TODORIĆ MARA
64. VILA NEVENKA
65. VILIĆ MATO
66. VAMPULA TOMISLAV
67. PETEK ANA
68. VUJNOVAC RUŽICA
69. VINKOVIĆ JULIJANA
70. VUKNIĆ MARIJAPREDSJEDNICA UDRUGE:
MARIJA ŠEŠO, dipl.iur.