Blagoslov jednog starca


Blagoslovljeni koji shvaćaju
da su mi noge postale spore i da mi ruke dršću.

Blagoslovljeni koji misle na to
da teško čujem i da sve odmah ne shvaćam.

Blagoslovljeni koji znaju da mi oči više dobro ne vide.

Blagoslovljeni koji ne psuju kad nešto ispustim
i pomažu mi naći moje stvari.

Blagoslovljeni koji mi se nasmiješe
i časak sa mnom pročavrljaju.

Blagoslovljeni koji imaju obzira
s mojim tegobama i blaže moje boli.

Blagoslovljeni koji mi daju osjetiti
da sam voljen i nježno se odnose prema meni.

Blagoslovljeni oni koji ostaju uza me
i na mom putu u vječnost.

Blagoslovljeni svi koji su prema meni dobri.

Oni mi daju da mislim na dobrog Boga.
I sigurno ih neću zaboraviti
kad jednom budem s Njime.

Phill Bosmans